Klasyka myśli zachodniej

Cena: 419,00 zł 419.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Produkty w zestawie

Aby dodać zestaw do koszyka, wybierz wymagane warianty dla każdego z produktów.

Żydzi i narodziny kapitalizmu – Werner Sombart

Żydzi i narodziny kapitalizmu – Werner Sombart zobacz galerię (3)
Żydzi i narodziny kapitalizmu – Werner Sombart

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 59,00 zł

Taniej w zestawie!

W swojej najgłośniejszej pracy Sombart podważa znaną tezę Webera, zgodnie z którą kapitalizm ma źródło w etyce protestanckiej, premiującej ciężką pracę, dążenie do nieustannego powiększania majątku i oszczędność. Sombart w błyskotliwy sposób pokazuje, że wszystkie podstawowe zasady gospodarki kapitalistycznej można znaleźć w judaizmie i kulturze żydowskiej, z której wywodziła się etyka protestancka. Zasady te, utrwalone przez tysiące lat istnienia państwa żydowskiego, a potem żydowskiej diaspory, są całkowicie odmienne od systemu wartości, który dominował w Europie w czasach starożytnych i w średniowieczu. Z historycznego punktu widzenia rozwój kapitalizmu można więc traktować jako efekt stopniowego upadku cywilizacji łacińskiej i podporządkowywania ludów Europy zasadom typowym dla cywilizacji żydowskiej.

Propaganda Edward L. Bernays

Propaganda Edward L. Bernays zobacz galerię (3)
Propaganda Edward L. Bernays

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 48,00 zł

Taniej w zestawie!

PROPAGANDA, to najgłośniejsza i najbardziej wpływowa praca Bernaysa, w której prostym językiem opisane są mechanizmy formowania świadomości mas. Demokratyczne społeczeństwo to, zdaniem Bernaysa, pierwotnie nieuformowana i mało rozgarnięta masa, pozbawiona trwałego spoiwa, której powinna przewodzić garstka inteligentnych nadzorców. Nadzorcy ci, korzystając z naukowych badań nad psychologią jednostki i psychologią tłumu, a także z rozmaitych metod indoktrynacji i manipulowania ludzkimi pragnieniami, powinni ustalać system wartości i główne cele społeczne, popychając ludzi w tę czy inną stronę. Pokazując ludziom pewne pomysły jako „naukowo udowodnione”, „postępowe”, „demokratyczne” czy „emancypacyjne”, powinni sterować ich zachowaniem, osiągając własne cele.

Amerykańska rewolucja seksualna – Pitirim A. Sorokin

Amerykańska rewolucja seksualna – Pitirim A. Sorokin zobacz galerię (2)
Amerykańska rewolucja seksualna – Pitirim A. Sorokin

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 49,00 zł

Taniej w zestawie!

Mimo sławy na całym świecie i tłumaczeń na dziesiątki języków, w Polsce prace Sorokina pozostają w zasadzie nieznane i prócz tłumaczenia jego wczesnej, mało reprezentatywnej książki Ruchliwość społeczna, brakuje przekładów jego najważniejszych dzieł. Przyczyny tego mogą być różne, jedną z nich może być fakt, że Sorokin przyjmuje szeroką, interdyscyplinarną perspektywę w socjologii, nie ograniczając się do suchych statystyk, lecz wyciągając ze swoich badań głębsze wnioski, dotyczące natury i przyszłości naszej cywilizacji. Te wnioski również mogą być powodem jego ignorowania w środowiskach naukowych, Sorokin bowiem przedstawia zagrożenia płynące z opartej na marksizmie rewolucji kulturowej, której pierwsze objawy diagnozował w USA już w latach pięćdziesiątych, ukazując, w jaki sposób kult postępu, techniki i – ogólnie – ideologii Oświecenia niszczy trwały ład, na którym oparta była cywilizacja łacińska. Sformułowane ponad pół wieku temu wnioski Sorokina w wielu wypadkach okazały się prorocze, czego przykładem jest choćby proces seksualizacji społeczeństwa, prowadzący do upadku rodziny i gwałtownego kurczenia się białej populacji, Jednocześnie jego nadzieje na odrodzenie się cywilizacji łacińskiej, które żywił w ostatnich dekadach życia, okazały się płonne albo przedwczesne – w obecnej sytuacji można raczej spodziewać się pogłębiania fazy „senstytywnej”, jak sam to określił, prowadzącego aż do upadku cywilizacji.

Teokracja okultystyczna Tom 1

Teokracja okultystyczna Tom 1 zobacz galerię (2)
Teokracja okultystyczna Tom 1

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 65,00 zł

Taniej w zestawie!

Klasyczna praca poświęcona tajnym organizacjom oraz ich wpływowi na politykę. Wskazuje na pokrewieństwo ze starożytnymi sektami gnostycznymi oraz średniowiecznymi ruchami religijnymi,

Teokracja okultystyczna Tom II

Teokracja okultystyczna Tom II
Teokracja okultystyczna Tom II

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 65,00 zł

Taniej w zestawie!

Druga część klasycznej pracy poświęconej tajnym organizacjom oraz ich wpływowi na politykę.

Sekretna władza. Anglosaskie elity rządzące od Rhodesa do Cliveden

Sekretna władza. Anglosaskie elity rządzące od Rhodesa do Cliveden zobacz galerię (2)
Sekretna władza. Anglosaskie elity rządzące od Rhodesa do Cliveden

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 69,00 zł

Taniej w zestawie!

Najgłośniejsza i zarazem najbardziej szczegółowa próba przedstawienia tajnej grupy sterującej oficjalnymi rządami. Grupa Milnera oraz powiązane z nią organizacje przez wiele dekad zza kulis sterowały działaniem kolejnych rządów Wielkiej Brytanii

Kłamstwa Czasów Wojny

Kłamstwa Czasów Wojny zobacz galerię (2)
Kłamstwa Czasów Wojny

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 55,00 zł

Taniej w zestawie!

Wnikliwa analiza propagandy stosowanej przez angielskich polityków i media w okresie pierwszej wojny światowej. Oskarżany o brak patriotyzmu i działania antypaństwowe autor do końca zajmował się walką o prawdę.

O ekonomii solidarystycznej Heinrich Pesch

O ekonomii solidarystycznej Heinrich Pesch
O ekonomii solidarystycznej Heinrich Pesch

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 57,00 zł

Taniej w zestawie!

O ekonomii solidarystycznej to wybór fragmentów z kompendium wiedzy ekonomicznej Lehrbuch der Nationalökonomie, autorstwa Heinricha Pescha, które proponuje alternatywne podejście do współczesnych wyzwań gospodarczych. Wybrane fragmenty przedstawiają koncepcję ekonomii solidarystycznej, opartej na zasadach międzyludzkiej solidarności i wartościach chrześcijańskich.

Pasteur — plagiator i szarlatan

Pasteur — plagiator i szarlatan zobacz galerię (2)
Pasteur — plagiator i szarlatan

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 55,00 zł

Taniej w zestawie!

Pearson, autor licznych publikacji na temat zdrowia, nie tylko ukazuje Pasteura jako człowieka przywłaszczającego sobie odkrycia innych i wykorzystującego narzędzia polityczne do przeforsowania swoich kontrowersyjnych twierdzeń, ale bada również pierwsze dekady wprowadzania reżimu szczepionkowego w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Przyczyny Upadku Polski Ks. Walerian Kalinka

Przyczyny Upadku Polski Ks. Walerian Kalinka
Przyczyny Upadku Polski Ks. Walerian Kalinka

Producent: Wydawnictwo WEKTORY

Ilość w zestawie: 1 szt.

Cena poza zestawem 65,00 zł

Taniej w zestawie!

Przyczyny upadku Polski to jedna z najbardziej wnikliwych i opartych na rozległych źródłach książek ukazujących przyczyny upadku Polski w XVIII wieku.

Opis

W serii KLASYKA MYŚLI ZACHODNIEJ ukazują się ważne książki z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, które z różnych powodów są dziś pomijane i skazywane na zapomnienie. Lektura tych prac, napisanych z innej perspektywy i w innych czasach, wolnych od dzisiejszych przesądów i intelektualnej cenzury, pozwala lepiej zrozumieć naszą epokę i mechanizmy zachodzących zmian.

Po kliknięciu w zdjęcie rozpocznie się pobieranie podglądu książki w formacie PDF. Podgląd zawiera wstęp i pierwszy rozdział.

Propaganda Barney's

PROPAGANDA, to najgłośniejsza i najbardziej wpływowa praca Bernaysa, w której prostym językiem opisane są mechanizmy formowania świadomości mas. Demokratyczne społeczeństwo to, zdaniem Bernaysa, pierwotnie nieuformowana i mało rozgarnięta masa, pozbawiona trwałego spoiwa, której powinna przewodzić garstka inteligentnych nadzorców. Nadzorcy ci, korzystając z naukowych badań nad psychologią jednostki i psychologią tłumu, a także z rozmaitych metod indoktrynacji i manipulowania ludzkimi pragnieniami, powinni ustalać system wartości i główne cele społeczne, popychając ludzi w tę czy inną stronę. Pokazując ludziom pewne pomysły jako „naukowo udowodnione”, „postępowe”, „demokratyczne” czy „emancypacyjne”, powinni sterować ich zachowaniem, osiągając własne cele.

Detal książki Amerykańska rewolucja seksualna Sorokin

AMERYKAŃSKA REWOLUCJA SEKSUALNA, opublikowana w 1956 roku, jest dziełem wyjątkowym. Odwołując się do zmian, jakie zaszły w pierwszej połowie XX wieku w kulturze zachodniej, a zwłaszcza w USA, Sorokin błyskotliwie diagnozuje nieuchronne następstwa, jakie pociąga za sobą seksualizacja życia przeprowadzana w imię wolności i powszechnego dostępu do przyjemności. Ceną za chwilowe polepszenie samopoczucia i uwolnienie instynktów jest, na poziomie społecznym, rozpad więzi i destrukcja rodziny, na poziomie jednostek zaś, zaburzenia osobowości, a przede wszystkim zanik potencjału twórczego. Wbrew oczekiwaniom, seksualna emancypacja w istocie oznacza poddanie ludzi władzy ich żądz oraz tych, którzy żądzami tymi potrafią sterować.

Praca ta wywołała szeroki oddźwięk w środowisku socjologicznym, spotykając się zarówno z głosami entuzjastów, jak i krytyków, pisma Sorokina mają bowiem to do siebie, że nikogo nie pozostawiają obojętnym. Sam Sorokin zresztą słynął z jednoznacznego stawiania ostrych tez, zwłaszcza krytycznych, odnoszących się między innymi do aktualnych zjawisk, w tym również do amerykańskiego życia społecznego i amerykańskiego modelu kulturowego, który często krytykował, widząc w jego ekspansji zagrożenie dla świata zachodniego.

Żydzi i narodziny kapitalizmu detal książki

ŻYDZI I NARODZINY KAPITALIZMU. W swojej najgłośniejszej pracy Sombart podważa znaną tezę Webera, zgodnie z którą kapitalizm ma źródło w etyce protestanckiej, premiującej ciężką pracę, dążenie do nieustannego powiększania majątku i oszczędność. Sombart w błyskotliwy sposób pokazuje, że wszystkie podstawowe zasady gospodarki kapitalistycznej można znaleźć w judaizmie i kulturze żydowskiej, z której wywodziła się etyka protestancka. Zasady te, utrwalone przez tysiące lat istnienia państwa żydowskiego, a potem żydowskiej diaspory, są całkowicie odmienne od systemu wartości, który dominował w Europie w czasach starożytnych i w średniowieczu. Z historycznego punktu widzenia rozwój kapitalizmu można więc traktować jako efekt stopniowego upadku cywilizacji łacińskiej i podporządkowywania ludów Europy zasadom typowym dla cywilizacji żydowskiej.

Opinie o produkcie (0)

Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów, ale nie weryfikujemy, czy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.

Klasyka myśli zachodniej Wybierz warianty produktu (1/10)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl